Beeldenpark voor nationale helden

logo1“We moeten maar een beeldenpark maken om zoveel mogelijk standbeelden van alle nationale helden een plaats te kunnen geven, want het wordt op deze manier toch wel een beetje dringen op of rond het Onafhankelijkheidsplein. Dit zegt PALU voorzitter Jim Hok, reagerend op de nieuwe serie standbeelden die er lijkt aan te komen.
De PALU voorzitter stelt dat het zo vaak gezegd is dat we onze helden, onze grote zonen en dochters  moeten eren, dat wanneer dat dan ook gebeurt, je daar in principe weinig tegen kunt inbrengen. Maar er is ook een andere uitdrukking en die luidt “overdaad schaadt”. Nadat wij niet zolang terug een aantal belangrijke straatnamen hebben zien veranderen moeten we straks op of om het Onafhankelijkheidsplein ook nog plaats maken voor een nieuwe bezending standbeelden. Dit geeft toch wel aanleiding tot het plaatsen van enkele kanttekeningen, aldus Hok.
In de eerste plaats is het de vraag of er voor iedere politieke leider die dan zonodig geëerd moet worden een straatnaam veranderd moet worden of een standbeeld op of rond het Onafhankelijkheidsplein moet komen. Als er dan toch een standbeeld moet komen, waarom dan niet gewoon op het eigen partijterrein?

Niet minder belangrijk is de indruk dat deze nationale helden toch wel een beetje eenzijdig lijken te worden gekozen uit de eigen kleine kring van de nu aan de macht zijnde politieke combinatie. Het kompleet negeren van leiders die eveneens eer verdienen maar die niet (meer) tot de huidige regeercoalitie behoren valt dan des te meer op. Want als Pengel en Lachmon worden geëerd om hun bijdrage bij het emanciperen van het Creoolse respectievelijk het Hindostaanse volksdeel van Suriname, waarom diezelfde eer niet gegeven aan Iding Soemita voor hetzelfde bij de Javaanse Surinamers? Als Henck Arron de hemel in kan worden geprezen voor het ‘brengen van de onafhankelijkheid’, was er dan geen ruimte ergens te vinden voor een plaquette met de naam van Eddy Bruma die daarin ook zo zijn bijdrage heeft geleverd? Het uitblijven van een werkelijk nationale benadering van dit onderwerp zou mogelijk vragen kunnen oproepen omtrent de waarde die je nog moet hechten aan het begrip ‘nationale held’, waarbij het effect dat moet komen van ‘het eren van onze helden’ jammer genoeg verloren gaat.
PALU voorzitter Jim Hok stelt vast, dat als het zo doorgaat je nu al kunt aangeven wie straks gaan eisen dat zij nationaal worden geëerd en dat straten naar hen vernoemd worden en dat er alvast standbeelden worden gegoten, het liefst meters hoog uiteraard. Dat kan onder de huidige condities ook zonder enig probleem, want echte criteria anders dan voldoende (regeer)macht en genoeg geld in de partijkas hebben lijken er ook niet te bestaan. “In dat geval lijkt het toch maar beter om een soort beeldenpark te maken, waarin zonder hoogoplopende discussies dit soort standbeelden een plaats kan krijgen. Aangezien het park waarschijnlijk vrij groot behoort te zijn zal ook iedereen zijn eigen straatnaam kunnen krijgen”, aldus Jim Hok.
11 februari 2008
PALU Secretariaat voor PR en Massacommunicatie (+597) 8802415

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *