Een Nieuwe Hoofdstad voor Suriname

logo1Ter gelegenheid van het 34-jarig bestaan van de PALU zal op zaterdag 12 maart a.s. een lezing worden gehouden met als titel “Een nieuwe hoofdstad voor Suriname”. Het bestuur van de PALU heeft voor dit uitdagende onderwerp gekozen omdat het past in de tijd waarin wij leven. De partij heeft zich overigens altijd ingezet voor vernieuwing en progressieve ontwikkeling van Suriname. En met de regering van de Mega Combinatie (MC) is het gelukkig weer mogelijk te dromen over de toekomst van ons land en om die dromen ook waar te maken. In de afgelopen 34 jaar heeft de PALU zich op allerlei manieren ingezet om vernieuwingen te realiseren die toen werden gezien als dromen. De partij staat erom bekend de belangrijkste stimulans te hebben gegeven aan de rijstontwikkeling in Coronie. Hier ging het zogenaamde LAVECO project aan vooraf. Dit initiatief werd genomen in de jaren 70 toen een te groot deel van ontwikkelingshulp naar West-Suriname ging en weinig werd geïnvesteerd in de kustgebieden waar het grootste deel van de bevolking woonde. Met deze activiteiten werd aangetoond dat nationale productie mogelijk was ook in gebieden die toen werden aangeduid als “broko pernasi”. Hiermee werd een aanvang gemaakt van een droom van een sterke Surinaamse productiesector. Bekend is van de jaren 70 het inmaken van Surinaamse augurken en het zouten van vissoorten die als “bycatch” worden gevangen door grote visbedrijven tot Surinaamse zoute vis. En dat in een tijd waar ingemaakte augurken en zoute vis slechts werden geïmporteerd. Met het onderwerp nu van een nieuwe hoofdstad voor Suriname hoopt de PALU ideeën die leven in de Surinaamse samenleving hieromtrent verder te concretiseren. Een ieder wordt uitgenodigd om deel te zijn van het proces van discussie tot realisatie van deze droom door te participeren aan deze belangrijke aanzet tot een fysieke herstructurering van Suriname. Deze activiteit zal plaatsvinden op zaterdag 12 maart a.s. te Ontmoetingscentrum Bun Dyari aan de Dr. Kafiluddistraat 27 om 20.00 uur . De inleiding zal worden gehouden door de voorzitter van de PALU, Jim Hok.

Paramaribo, 11 maart 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *