Criminaliteit dreigt een middel van bestaan te worden

img_0017“We moeten oppassen dat criminaliteit voor vele jongeren een middel van bestaan wordt omdat het meer lonend dreigt te worden dan andere middelen van bestaan zoals in de diensten- en landbouwsectoren”, waarschuwde Mr. Irvin Kanhai. Hij heeft op vrijdag 12 april j.l. een inleiding gehouden tijdens een discussie-avond van de politieke partij PALU, in het ontmoetingscentrum “Bun Djari”. Deze avond werd georganiseerd door de jongeren van de PALU. Het thema was, “Indammen criminaliteit is een maatschappelijke verantwoordelijkheid”.

Vastgesteld is dat overwegend jongeren tussen de 20 en 35 jaar zich schuldig maken aan vermogensdelicten zoals roofovervallen, waarbij lijfelijk geweld wordt toegepast. Mr. Kanhai onderbouwde zijn stelling dat de oorzaken hiervan overwegend maatschappelijk zijn en derhalve moet de oplossing alleen in het maatschappelijke worden gezocht. We moeten ook aandacht besteden aan de overwegend alleenstaande moeders van de jongeren die criminelen worden, aldus Kanhai. Zij zijn het eerste contact met het kind en zij lijden het meest als moeder. Ze moeten ook opdraaien voor de vele loperijen en de financiële consequenties. Kanhai vestigt de aandacht op het recidiverende gedrag. Meer dan 50% van de daders maakt zich meermalen schuldig aan een of ander crimineel feit. Zij worden de zogenaamde draaideur criminelen genoemd.

Een van de oplossingsmodellen die bij de oprichting van de PALU reeds gepropageerd en uitgeprobeerd is, zijn sterke buurtorganisaties. In 1983 is een viertal van deze organisaties ingebouwd in het overheidsbeleid. Helaas is er hieraan geen aandacht meer besteed na het vertrek van de PALU uit de regering. In reactie op een vraag wat de rol van de media hierin kan zijn, zegt Kanhai dat de media tot nu toe weinig oplossend bezig is, omdat zij zich niet erg objectief gedraagt. Daarnaast zijn ze teveel op de actualiteit gericht en te sensationeel en commercieel bezig om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de langdurige processen, die de gewenste (gedrags)veranderingen tot stand moeten brengen.

Het panel bestaande uit de heren Robby Berghout, Ds. Hesdie Zamuel, Dr. Edwin Marshall en mevrouw Drs. Lilian Ferrier, ondersteunde Kanhai in zijn stelling dat de criminaliteit onder de jongeren een maatschappelijk probleem is en in een breed kader met verschillende actoren benaderd en opgelost moet worden. Mevrouw Lilian Ferrier die specialist is in de vroege kindontwikkeling, heeft ook vanuit haar vele ervaringen aangegeven dat het crimineel gedrag van jongeren een maatschappelijk vraagstuk is en in een breder verband bestreden moet worden. Het gedrag van het kind kan zelfs heel vroeg in de baarmoeder gevormd worden. Het gezin en het milieu waarin het kind zich bevindt spelen een heel belangrijke rol. Heel vroeg moet men beginnen met het aanleren van de juiste waarden en normen aan onze kinderen. Dit moet gebeuren in het gezin en door de ondersteuning van ouders in de opvoeding door sterke buurtorganisaties, op onze scholen, in kerken en andere vrijwilligersorganisaties, aldus Dominee Samuel en dhr Berghout die ook deel uitmaakten van het panel. Het is en blijft een probleem van ons allen, aldus Edwin Marshall.

De algemene conclusie van de avond was dat onder leiding van de overheid een goed buurt en sociaal-maatschappelijk beleid moet voeren dat met voldoende geld, middelen en de noodzakelijke wetgeving en instituten wordt ondersteund. Eventueel moeilijke gezinnen met jongeren die op het verkeerd pad dreigen te geraken zullen zo in een vroeg stadium herkend worden en niet pas als ze in contact komen met het justitieel apparaat.

14 april 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *