Palu wil half miljard voor agrarische sector

henk_ramnandanlal_DetailfotoVoor de ontwikkeling van de agrarische sector moet er veel meer geïnvesteerd worden dan tot nu toe geïnvesteerd is. Voor het inlopen van de achterstanden in deze sector is een investering van SRD 500 miljoen nodig. MC/Palu-parlementariër Henk Ramnandanlal heeft dit uitgerekend en pleit voor een gelijke investeringsverdeling tussen overheid en de particuliere sector.

“Dan betekent het dat de begroting van LVV minimaal in totaal SRD 250 miljoen moet bedragen, in plaats van het huidige SRD 144 miljoen”, rekende Ramnandanlal voor. Hij vraagt zich ook af waarom LVV voor het begrotingsjaar 2014 minder geld krijgt dan het jaar ervoor. Ramnandanlal kreeg de ondersteuning kreeg van de oppositieleden Mahinder Rathipal en Diepakkoemar Chitan.

Hij vroeg in totaal “slechts SRD 35 miljoen extra” voor LVV.  “Wederom vraag ik meer geld voor dit ministerie voorzitter omdat we zien dat dit vruchten afwerpt.” Alle agrarische subsectoren zijn gegroeid in de afgelopen drie tot vier jaar. Volgens hem betalen de investeringen in de agrarische sector zich terug.

SRD 15 miljoen moet gaan naar het vergroten van de leenruimte van het Agrarisch Kredietfonds (AKF) aan boeren. Die leenruimte moet komen voor vooral de rijstsector en de landbouw in het binnenland. SRD 10 miljoen extra zal opgebracht moeten worden voor de stimulering van de landbouwsector. Voor het beleidsonderdeel cultuurtechnisch onderhoud wil hij ook extra gelden op de begroting van LVV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *