Rijstteelt in Coronie krijgt Nieuwe Stimulering

DSC_0738Afgelopen donderdag 16 oktober j.l. heeft Minister Suresh Algoe van het Ministerie van LVV het startsein gegeven voor het ophalen van irrigatie- en drainagekanalen in Coronie zodat 9 rijstboeren opnieuw rijst kunnen planten op 190 ha. Dit project is een initiatief geweest van de PALU-assembleeleden Henk Ramnandanlal en Anton Paal samen met de boeren, onder leiding van Johan Hooplot en Ewald Blankendal. Vanuit de PALU is jarenlang aangedrongen bij de regering voor meer aandacht voor de landbouw, met name in Coronie. Schoorvoetend is door de regering steeds meer geld begroot voor het ministerie van LVV met uiteindelijk SRD100 miljoen meer op de begroting van LVV voor het dienstjaar 2014 en de uitvoering van dit concreet project. Volgens planning zal in december 187 hectare meer aan areaal worden ingezaaid. Daarna moeten andere boeren aangezet worden om uiteindelijk 1000 hectare in totaal in te zaaien in het komend jaar.

Alle potentiele boeren zullen getraind worden in het beplanten en onderhouden van de nieuwe rijstsoorten van ADRON. LVV zal via haar werkarm Surzwam de cultuurtechnische diensten leveren. Ook zal LVV de noodzakelijke inputs als zaaizaad en kunstmest voorschieten. LVV zal samen met de boeren een administratie bijhouden van de geleverde diensten en goederen aan de boeren waarbij de gemaakte onkosten pas na de verkoop van de geproduceerde rijst zonder rente aan de Staat zullen worden terugbetaald. Vooruitlopend op de start van de cultuurtechnische werkzaamheden installeerde Minister Algoe een managementteam, dat dit project verder moet trekken en dat onder leiding staat van de LVV ressortleider van Coronie, Mahamed Khodabaks.

Het uiteindelijk doel is om alle beschikbare rijstarealen onder rijst te krijgen. Hiervoor moeten nog andere cultuurtechnische structuren zoals de inlaten in de zwamkerende dam, naast de kanalen, in orde worden gemaakt in de andere gebieden. Met deze eerste stap waren de Coroniaanse boeren zichtbaar enthousiast over deze stimulans aan de rijstboeren. Andere boeren namen de gelegenheid te baat om aan te geven dat zij ook wilden inzaaien op eigen kosten indien de overheid de nodige irrigatie- en drainage leidingen zou ophalen. Inmiddels is samen met de boeren een ander proces opgestart door de Assembleeleden uit Coronie, Anton Paal en Remy Tarnadi om de grondbeschikking in orde te maken van de boeren die nog geen grondpapieren hebben. De planning is dat deze papieren binnenkort uitgereikt zullen worden door de Minister van RGB.

One thought on “Rijstteelt in Coronie krijgt Nieuwe Stimulering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *