Bijzondere aandacht PALU voor werk en woning

PubliekIn de komende regeerperiode zullen werk en woning voor een ieder, bijzondere aandacht moeten krijgen. Dit stelde PALU voorzitter Jim Hok op zaterdag 18 april j.l. bij de afsluiting van een bijzonder geslaagde sportdag te Balona in het ressort Flora. De instemming die hij hierbij kreeg van het aanwezige publiek maakte duidelijk dat hij een gevoelige snaar had geraakt.

De regering heeft in de afgelopen regeerperiode haar best gedaan om huizen te bouwen voor diegenen die dat zelf kunnen betalen. En dat is redelijk goed van de grond gekomen, al zijn bij lange na de beloofde 18.000 huizen niet gehaald. Dat was eigenlijk ook niet te verwachten, omdat deze opgave aan het onmogelijke grenst, 18.000 huizen binnen vijf jaar.

Wat de PALU voorzitter benadrukte, is dat er dan toch meer aandacht moet komen voor mensen die dat huis dat ze nodig hebben niet zelf kunnen betalen. Ook die mensen hebben recht op een volwaardig huis. De mensen waar het hier om gaat zijn strikt genomen in deze regeerperiode niet aan bod gekomen. Jim Hok benadrukte onder instemming van de aanwezigen, dat onder andere in Flora waar de sportdag werd georganiseerd, er veel gevallen voorkomen van meerdere generaties in één huis. Dat is een zeer ongewenste situatie, omdat het mensen belemmert om hun eigen leven op te bouwen, naast andere storende verhoudingen.

Ook de brandende kwestie van de werkgelegenheid werd door de PALU voorzitter aan de orde gesteld. Onder leiding van de PALU zijn in de afgelopen regeerperiode vanuit Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen belangrijke overeenkomsten in de goudsector gesloten en goede impulsen aan de overige mijnbouwsector gegeven. Hierdoor zullen in de komende jaren honderden zo niet duizenden mensen werk zullen vinden. Maar dat is bij lange na niet voldoende en ook kan niet iedereen in de mijnbouwsector werken. Meer dan ooit heeft de komende regering de opdracht om haar werk zodanig te doen dat er buiten de overheid voldoende jobs ontstaan voor al die duizenden mensen die dat nodig hebben.

PALU voorzitter Jim Hok benadrukte dat wil een regering aan deze zaken aandacht schenken, dan zal  het een regering moeten zijn met een menselijke inborst, een regering die echt aandacht heeft voor het volk. Het zal een regering moeten zijn, zoals de huidige waar de PALU deel van uitmaakt, die oog heeft voor de echte noden van het volk, zo verschillend als die noden ook mogen zijn. Daarom riep hij de aanwezigen op om er vooral voor te zorgen dat de PALU opnieuw deel kan uitmaken van de regering, door op de PALU stemmen. “Een regering van NDP zonder de PALU zal niet in staat zijn om op dezelfde manier aandacht te schenken aan die dingen waar ons volk werkelijk behoefte aan heeft, omdat het juist om de combinatie gaat die in deze regeerperiode zo succesvol is geweest”, aldus Jim Hok

Bijzonder was vooral de oproep aan de aanwezige NDP-ers om óók op de PALU te stemmen, om vooral te zorgen dat de PALU erbij is in de regering. Deze oproep werd met instemming begroet. “Ik vraag u niet om uw partij de rug toe te keren of om lid te worden van de PALU. Ik vraag u alleen om het mogelijk te maken dat het succes van de huidige regering kan worden voortgezet. En dat kan als deze succesvolle combinatie bijeen blijft”, aldus de voorzitter van de PALU, Jim Hok.

Secretariaat PR en Massacommunicatie

+597 8802415

www.palu-suriname.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *