Een stabiele koers is nodig om de economie weer op gang te brengen

In reactie op de recente belofte van de president om de dollarkoers omlaag te brengen zegt de ondervoorzitter van de PALU, Henk Ramnandanlal, dat koersverlaging alleen mogelijk is als het volk nog meer zal inleveren. Voor de tweede keer is vanuit de regering beloofd dat de koers omlaag gebracht zal worden, ondanks dat die belofte eerder niet waar gemaakt kon worden. De stijging van de koers heeft ernstige gevolgen voor de economie, maar vooral voor het volk. Het klinkt hoopgevend als de koers weer omlaag gebracht zal worden, maar eigenlijk is het ondoordacht en voorts misleidend. Het aankondigen van omlaag brengen van de koers is alleen stoere taal maar zal de noden niet verlichten, maar juist verergeren, aldus Ramnandanlal.

VRAAG EN AANBOD
De US dollar koers omlaag brengen zal veel vergen van de Surinaamse samenleving, legt Ramnandanlal uit. De koers wordt namelijk bepaald door vraag en aanbod van de US dollars. Als de koers omlaag zal worden gebracht dan zal dat gebeuren door, of een afname van de vraag naar dollars, en/of een toename van het aanbod van dollars. Afname van de huidige vraag zal in principe weer het gevolg zijn van afname van de koopkracht en verdere inkrimping van de economie. Het zal in realiteit betekenen dat de Surinaamse bevolking verder zal moeten verarmen om in de huidige situatie de vraag naar dollars verder te laten verminderen.

Ramnandanlal: “In het andere geval, kan de overheid de koers ook laten dalen door het aanbod van US dollars te verhogen. Onze (geleende en/ of zelf verdiende) deviezen zullen dan ingezet worden om te kunnen voorzien in de vraag naar US dollars. Feit is dat de importen van consumptieve producten het grootste aandeel hebben in de vraag naar US dollars. Dus in plaats van investeringen in de exportproductie, die op kort termijn deviezen kunnen genereren, zal de regering in deze situatie honderden miljoenen aan US dollars inleveren om een lagere koers tot stand te brengen. Bovendien wordt wederom een schijnwelvaart en een hoog niveau van consumptie geschapen zonder dat er echt verdiensten tegenover zullen staan.”

Voorts is het niet voordelig om de dollarkoers omlaag te brengen omdat een aantal particuliere ondernemers de voorzieningen van hun werknemers reeds hebben aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Ook zijn de prijzen in de winkels en de prijzen van diensten reeds aangepast aan de nieuwe koers.

ECONOMISCH NIET VOORDELIG
Op dit moment proberen om de dollarkoers omlaag te brengen, nadat het zo uit de hand is gelopen zal kennelijk alleen gebeuren omdat de president dat heeft beloofd. En niet omdat het economisch voordelen biedt. De president weet dat de koers een uitdrukking is van de verhouding van SRD’s en US$’s in de samenleving. Ramnandanlal vraagt zich af welk doel gediend wordt met het omlaag willen brengen van de koers. Heeft iemand er al over nagedacht of en zo ja, hoe de winkelprijzen daarmee in overeenstemming zullen worden gebracht. De ervaring leert dat prijzen meestal wel gemakkelijk omhoog gaan met bijvoorbeeld de koers, maar dat ze heel moeilijk weer omlaag komen wanneer de koers omlaag gaat.

STABIELE KOERS
Volgens het ex-assembleelid is werken naar een stabiele koers daarom beter. De verarming is daarmee niet weggemaakt, maar tenminste kunnen Surinamers weer plannen en wordt de economie weer voorspelbaar. De onzekerheid wordt daarmee weggenomen, vertrouwen hersteld en lange termijn plannen kunnen weer met meer nauwkeurigheid opgesteld worden. Ook de prijzen van consumptie goederen zullen stabiliseren. De schaarse deviezen kunnen dan beter ingezet worden om de (duurzame) exportproductie te verhogen. Hiermee zal de koopkracht van de Surinaamse samenleving blijvend verbeterd worden, aldus Ramnandanlal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *