PALU vraagt aandacht president voor niet misgaan schooljaar

PALU vraagt aandacht president voor niet misgaan schooljaar

In de kwestie van de BVL lijkt het erop dat een oplossing is bereikt aangezien de leerkrachten hebben besloten om ingaande vandaag, donderdag 11 mei, weer naar school te gaan. Maar het is duidelijk dat dit laatste niet van harte gebeurt. Ook hier is het vertrouwen verloren gegaan door het niet nakomen van gemaakte afspraken. En er moet daarom alles aan worden gedaan om de stemming niet te laten omslaan waardoor het schooljaar alsnog verloren gaat. De PALU is dan ook van mening dat de President alsnog moet optreden om te zorgen dat de beloften die door de regering zijn gedaan ook worden nagekomen. Ook zou aandacht van de President, rechtstreeks gericht naar de leerkrachten toe, mogelijk wat meer vertrouwen kunnen geven aan deze werkers.

KWESTIE AAN TAFEL OPGELOST
Uiteindelijk is weer gebleken dat slechts door met elkaar aan tafel te gaan zitten de kwestie van herwaardering alleen kan worden opgelost. De strijd om positieverbetering van de leerkrachten leek in de afgelopen maanden een ongezond politiek “pro-contra” tintje te krijgen. In de afgelopen weken was het meer een prestige zaak geworden, van wie het snelste het beste resultaat voor de eigen achterban kon bereiken. Wat de zaak verergerde is het feit dat de regering bijna openlijk partij koos en een van de groepen begon voor te trekken. Het zou verstandiger zijn wanneer de regering zich hiervan onthield en juist eenheid bevorderde onder de leerkrachten. We hebben al voldoende problemen in het land dan dat we nog meer tegenstellingen gaan oproepen of verscherpen.

PRESIDENT, BEMOEIT U ZICH ERMEE
De PALU roept de President op om zich rechtstreeks met de zaak te gaan bemoeien omdat bij alles wat er misgaat we niet ook nog een verloren schooljaar willen hebben. Meestal richten we ons bij de gedachte aan een verloren schooljaar alleen op de examenklassen. Inderdaad zijn de gevolgen van het niet of laat doorgaan van de eindexamens meteen te merken. Maar hoewel de gevolgen voor de klassen daaronder misschien niet direct te zien zijn, begrijpt iedereen dat die wel degelijk doorwerken naar het eindresultaat. Daar moet dus ook de nodige aandacht aan worden gegeven.

De PALU richt zich daarom in het belang van de schoolgaande jeugd, tot zowel de President als de leerkrachten, om er alles aan te doen dat het schooljaar niet verloren gaat. Laten we tenminste dit goed afronden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *