Gepensioneerden niet afschepen met woord spelletjes

Gepensioneerden niet afschepen met woord spelletjes

De tegemoetkoming van SRD375 die de actief dienende ambtenaren krijgen ingaande eind mei wordt door de regering ‘koopkracht versterking’ genoemd, en vormt volgens deze redenering geen deel van het inkomen. De welvaartsvaste pensioenen van de gepensioneerden zijn gekoppeld aan het inkomen van de ambtenaren. En omdat het gaat om ‘koopkracht versterking’ en niet om verhoging van het inkomen, daarom zouden de gepensioneerde ambtenaren geen aanspraak daarop maken. De PALU is van mening dat de regering er goed aan doet om de gepensioneerden niet af te schepen door met woorden te spelen.

GOEDKEURING PRESIDENT
De BBGO heeft intussen aangegeven een gesprek te willen hebben met de President over dit onderwerp. Het is natuurlijk de vraag of dit onderwerp per sé met de hoogste man van het land moet worden besproken, maar kennelijk werkt het zo in Suriname. Het is zeer waarschijnlijk ook de President die in hoogsteigen persoon zijn goedkeuring heeft gegeven aan de ‘ koopkracht versterking ’van de ambtenaren.

WOORDSPELLETJE
De PALU vindt dat het toch meer dan duidelijk moet zijn dat wanneer de prijzen in de winkels in de afgelopen periode omhoog zijn gegaan, dat zij voor iedereen omhoog zijn gegaan. Dat actieve ambtenaren meer geld uitgeven dan gepensioneerden, dat kan, maar om de gepensioneerden uit te sluiten door er een woordspelletje van te maken, is respectloos en onacceptabel.
Volgens de PALU visie zullen we goed voor onze ouderen moeten zorgen als we de jongeren willen stimuleren om zich volledig in te zetten in de samenleving. Daarom pleit de partij ervoor om het niet zover te laten komen dat de ouderen moeten gaan smeken om een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud. Elke verwaarlozing en uitsluiting van gepensioneerden in onze samenleving, betekent een verkeerde stimulering aan jongeren om te gaan “hosselen” en het “financieel te maken” voordat ze oud worden.

GEPENSIONEERDEN NIET MARGINALISEREN
Eerder was aan de gepensioneerden ook een bedrag van SRD1000 toegezegd. Dat laat ook nog steeds op zich wachten. Als er geen geld is, dan is er geen geld. Maar de ouderen horen in het algemeen al tot de achtergestelde en minder sterke groepen in de samenleving, dus zal er onder alle omstandigheden goed naar deze groep moeten worden omgekeken. De PALU is van mening, dat de gepensioneerden op geen enkele manier verder mogen worden gemarginaliseerd, en zeker nu helemaal niet, na de recente mededeling van de minister van Financiën dat er genoeg geld is om de salarisverhogingen te betalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *