Ongezond begroten heeft het land in financiële problemen gebracht

Ongezond begroten heeft het land in financiële problemen gebracht

De manier waarop de begroting van het land wordt opgesteld brengt het land eerder in financiële problemen dan dat de begroting bijdraagt aan een effectieve besteding van de beschikbare midelen. Hoofdbestuurslid Henk Ramnandanlal van de Progressieve Agrariers en Landbouwers Unie (PALU) zegt dat de laatst ingediende begroting voor het dienstjaar 2016 realistischer is op het gebied van de in- en uitgaven van de staat. Dit is volgens hem, kennelijk te danken aan de nieuwe minister van Financien Gilmore Hoefdraad, (voormalig governor van de Centrale Bank van Suriname ). Echter moet het opstellen van realistische begrotingen niet afhankelijk zijn van een toevalige minister. Het moet gebeuren op basis van vooraf vastgestelde regels, waardoor de kans op herhaling van problemen verminderd wordt.

In vorige begrotingen worden de nieuwe cijfers altijd afgezet tegen de onrealistische cijfers van vorige begrotingen. Dit is niet realistisch, volgens Ramnandanlall. Elke nieuwe begroting moet worden afgezet tegen de realisatiecijfers van de voorgaande begroting. Dit moet mogelijk zijn met het nieuw ingevoerd geautomatiseerd financieel systeem. Dit systeem biedt de mogelijkheid om gelijk met de begroting ook de slotrekeningen van het voorgaande jaar in te dienen. Daarin staan de realisatiecijfers van de Surinaamse overheid. Ramnandanlal merkt op dat het tot nu toe nooit gelukt is een slotrekening effectef behandeld te krijgen door het parlement.

Ranandanlal zegt dat na kritieken van de PALU er evaluaties zijn begonnen in de Nationale assemblee in 2012.De slotrekeningen van dat jaar zijn uiteindelijk voor het eerst in de geschiedenis van het parlement wettelijk op tijd ingediend voor behandeling. Jammer genoeg zijn toen deze slotrekeningen ingetrokken door president Bouterse om onduidelijke redenen. “Hoe kan je als beleidsmaker beoordelen of een begroting realistisch is als je geen kennis draagt van de meest recente realisaties en vooral niet hebt kunnen analyseren waarom bepaalde zaken wel en weer andere zaken niet zijn gerealiseerd”, vraagt de PALU-topper.

Een andere onjuiste gang van zaken is dat leningen worden geboekt als inkomsten. In de laatst ingediende begroting is dat ook weer het geval. Weliswaar is dit bedrag slechts SRD109.2 miljoen, maar het betekent dat ons begrotingstekort veel groter is dan wat door de regering wordt opgegeven. In de Financiele Nota wordt aangegeven dat het tekort SRD449.2 miljoen (2.4% van de BBP) bedraagt, terwijl in werkelijkheid dit SRD558.4 miljoen (2.9% van de BBP) bedraagt. Deze onjuiste wijze van begroten leidt ertoe dat Ministers denken dat ze beschikken over financiële middelen en vervolgens overgaan tot besteden aan het begin van het jaar. Achteraf, als gedurende het jaar de leningen die als inkomsten zijn begroot niet doorgaan raakt de regering in problemen omdat de inmiddels bestede middelen elders gehaald moeten worden. Vorig jaar waren de verschillen extreem groot tussen het opgegeven tekort (SRD666.5 miljoen oftewel 3.4% van de BBP) en het werkelijk tekort (SRD 2809 miljoen oftewel 14.4% (!) van de BBP), waarbij ruim SRD2.2 miljard aan leningen werden geboekt als inkomsten.

Met de huidige financiële problemen en een nieuwe comptabiliteitswet in aantocht zal de regering deze ongezonde wijze van begroten moeten stoppen. Begrotingen over de komende jaren zullen aan meer regels moeten worden gebonden. Anders zal het probleem van achterstallige betalingen en onvoorziene tekorten zich wederom herhalen in de toekomst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *