Samenleving zal nog inleveren in 2017

Het volk wordt bewust in de war gebracht met verkeerde interpretaties van macro-economische cijfers. Zowel Standard and Poor als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspellen nog een krimp van de Surinaamse economie voor dit jaar. Dat de krimp minder zal zijn dan vorig jaar is inderdaad hoopvol. Maar het betekent nog steeds dat het volk zal moeten inleveren in 2017. Dit zegt Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter van de PALU.
 
Ook doet de regering volgens de PALU-topper voorkomen alsof er geen ander beleid mogelijk zou zijn geweest. “We konden eerder op dit punt van monetaire stabiliteit belanden door een bewust en doordacht gevoerd beleid om de productie te stimuleren in combinatie met bezuinigingsmaatregelen. Bovendien zal deze stabiliteit verduurzaamd moeten worden door de aanpak van de hardnekkige problemen in de structuren van onze economie en samenleving. Opeenvolgende regeringen hebben te weinig oog hiervoor ondanks de oproep van diverse deskundigen. Ook de PALU-fractie onder de vorige regering heeft continu aandacht hiervoor gevraagd, echter heeft ze niet voldoende ondersteuning gekregen vanuit de toenmalige coalitie,” stelt Ramnandanlal.
 
Wat zeker is, is dat de huidige monetaire stabiliteit in elk geval niet gelegen heeft aan het financiële ‘op en neer’ beleid van de regering in de afgelopen twee jaren, meent de politicus. Anders was deze stabiliteit reeds eerder bereikt. Dat de structurele problemen aangepakt moeten worden, willen wij deze toevallige stabiliteit verduurzamen, is ook wat vaststaat.
 
Het is inmiddels de derde keer na 1987 dat Surinamers massaal gemobiliseerd worden om te protesteren op straat tegen het regeerbeleid. Maar dit heeft tot nu toe niet erin geresulteerd dat de structurele crisis die wij al van voor 1975 doormaken, blijvend is opgelost en/of dat er aanzetten daartoe zijn gegeven, stelt Ramnandanlal. Deze structurele crisis uit zich op alle vlakken van de samenleving waardoor de huidige financiële crisis nog harder voelbaar is. Een structurele crisis die reeds jaren zichtbaar is in het onderwijs met onder andere neergaande slagingspercentages, ons bestuurlijk systeem (regering, parlement en rechterlijke macht) dat nog steeds onvoldoende transparant functioneert, de economie die eenzijdig afhankelijk is van de mijnbouw, de huisvesting die voor grote groepen niet betaalbaar is, de gezondheidssector die nog steeds kampt met een financieringsprobleem en daardoor onvoldoende toegankelijk is voor grote delen van het volk en het ontbreken van enige vorm van ruimtelijke ordening met een chaotische inrichting van wegen, verkeer en stedelijke/agrarische/productie gebieden en wildgroei van verkavelingsprojecten.
 
Met prioriteit zullen investeringen in de duurzame productiesectoren op gang gebracht moeten worden, met een geïntegreerde aanpak van ons onderwijs en ruimtelijke ordening. Dit zal gepaard moeten gaan met een mentaliteitsombuiging bij het volk, benadrukt Ramnandanlal. De ondernemingszin onder de Surinamers moet worden gestimuleerd. De vele verdienmogelijkheden in toerisme, de agrarische sector en dienstensector moeten op deze wijze eindelijk tot ontwikkeling gebracht. Dit zal niet alleen meer stabiliteit en vertrouwen brengen, maar ook meer inkomsten creëren voor de overheid. “Ondanks de laatste oproepen, ook uit de eigen NDP-coalitie fractie, zien we helaas te weinig in het huidige regeerbeleid dat hierop is gericht. Gegeven de monetaire reserves en de laatste leningen, is er voldoende geld hiervoor, net zoals onder opeenvolgende regeringen Venetiaan en Bouterse I. Maar kennelijk ontbreekt helaas nu ook weer de politieke wil of zijn ook de huidige beleidsmakers niet kundig genoeg om deze wens tot uitdrukking te brengen in het regeerbeleid,” stelt de PALU-ondervoorzitter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *