Gesubsidieerde agrarische soldaten speerpunt voor de agrarische sector?

Het valt op dat op de begroting van 2017, SRD 3 miljoen aan subsidie is opgenomen voor doorstart van het agrarisch bedrijf “von Freiburg” te Saramacca. Dit is temeer opmerkelijk omdat deze subsidie op de begroting van het ministerie van Defensie staat en niet op het ministerie van LVV, zoals verwachtbaar zou zijn. Ondertussen is bekend geworden dat ook de verlieslatende en daarom reeds gesloten cassave fabriek te Para in handen komt van het leger. Dit allemaal met het argument dat het leger omgevormd moet worden tot een “ontwikkelingsleger”. Staatsbedrijven in de agrarische sector zijn al jaren niet productief gebleken en vele zijn reeds gesloten. Continue reading “Gesubsidieerde agrarische soldaten speerpunt voor de agrarische sector?”

Een stabiele koers is nodig om de economie weer op gang te brengen

In reactie op de recente belofte van de president om de dollarkoers omlaag te brengen zegt de ondervoorzitter van de PALU, Henk Ramnandanlal, dat koersverlaging alleen mogelijk is als het volk nog meer zal inleveren. Voor de tweede keer is vanuit de regering beloofd dat de koers omlaag gebracht zal worden, ondanks dat die belofte eerder niet waar gemaakt kon worden. De stijging van de koers heeft ernstige gevolgen voor de economie, maar vooral voor het volk. Het klinkt hoopgevend als de koers weer omlaag gebracht zal worden, maar eigenlijk is het ondoordacht en voorts misleidend. Het aankondigen van omlaag brengen van de koers is alleen stoere taal maar zal de noden niet verlichten, maar juist verergeren, aldus Ramnandanlal.

VRAAG EN AANBOD
De US dollar koers omlaag brengen zal veel vergen van de Surinaamse samenleving, legt Ramnandanlal uit. De koers wordt namelijk bepaald door vraag en aanbod van de US dollars. Als de koers omlaag zal worden gebracht dan zal dat gebeuren door, of een afname van de vraag naar dollars, en/of een toename van het aanbod van dollars. Afname van de huidige vraag zal in principe weer het gevolg zijn van afname van de koopkracht en verdere inkrimping van de economie. Het zal in realiteit betekenen dat de Surinaamse bevolking verder zal moeten verarmen om in de huidige situatie de vraag naar dollars verder te laten verminderen.

Ramnandanlal: “In het andere geval, kan de overheid de koers ook laten dalen door het aanbod van US dollars te verhogen. Onze (geleende en/ of zelf verdiende) deviezen zullen dan ingezet worden om te kunnen voorzien in de vraag naar US dollars. Feit is dat de importen van consumptieve producten het grootste aandeel hebben in de vraag naar US dollars. Dus in plaats van investeringen in de exportproductie, die op kort termijn deviezen kunnen genereren, zal de regering in deze situatie honderden miljoenen aan US dollars inleveren om een lagere koers tot stand te brengen. Bovendien wordt wederom een schijnwelvaart en een hoog niveau van consumptie geschapen zonder dat er echt verdiensten tegenover zullen staan.”

Voorts is het niet voordelig om de dollarkoers omlaag te brengen omdat een aantal particuliere ondernemers de voorzieningen van hun werknemers reeds hebben aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Ook zijn de prijzen in de winkels en de prijzen van diensten reeds aangepast aan de nieuwe koers.

ECONOMISCH NIET VOORDELIG
Op dit moment proberen om de dollarkoers omlaag te brengen, nadat het zo uit de hand is gelopen zal kennelijk alleen gebeuren omdat de president dat heeft beloofd. En niet omdat het economisch voordelen biedt. De president weet dat de koers een uitdrukking is van de verhouding van SRD’s en US$’s in de samenleving. Ramnandanlal vraagt zich af welk doel gediend wordt met het omlaag willen brengen van de koers. Heeft iemand er al over nagedacht of en zo ja, hoe de winkelprijzen daarmee in overeenstemming zullen worden gebracht. De ervaring leert dat prijzen meestal wel gemakkelijk omhoog gaan met bijvoorbeeld de koers, maar dat ze heel moeilijk weer omlaag komen wanneer de koers omlaag gaat.

STABIELE KOERS
Volgens het ex-assembleelid is werken naar een stabiele koers daarom beter. De verarming is daarmee niet weggemaakt, maar tenminste kunnen Surinamers weer plannen en wordt de economie weer voorspelbaar. De onzekerheid wordt daarmee weggenomen, vertrouwen hersteld en lange termijn plannen kunnen weer met meer nauwkeurigheid opgesteld worden. Ook de prijzen van consumptie goederen zullen stabiliseren. De schaarse deviezen kunnen dan beter ingezet worden om de (duurzame) exportproductie te verhogen. Hiermee zal de koopkracht van de Surinaamse samenleving blijvend verbeterd worden, aldus Ramnandanlal.

Misdaad ontmoedig je niet, misdaad voorkom je

PARAMARIBO – Illegaal vuurwapenbezit is niet langer een simpele overtreding, maar een misdrijf waarop directe aanhouding staat. “Het argument dat een verhoging van de boete (voor illegaal wapenbezit) naar maximaal 50.000 SRD misdaad ontmoedigend zal werken, is naar mijn mening misplaatst.” Dit zegt assembleelid Cleon Gonsalves Jardin de Ponte van de Progressieve Arbeiders- en Landbouwers Unie (Palu) in het kader van de Vuurwapenwet, die dinsdag tijdens De Nationale Assemblee-vergadering is behandeld.

In sommige landen in het Midden-Oosten wordt bij diefstal de hand van de dader afgehakt, maar dat weerhoudt anderen niet om te stelen. “Misdaad ontmoedig je niet, misdaad voorkom je”, stelt hij. Het verschuldigde bedrag voor een vuurwapenvergunning zal worden verhoogd van SRD 80 naar SRD 2400. Voor het verlengen van de vuurwapenvergunning moet men SRD 2000 neertellen. Dit maakt de partij bekend in haar persbericht. Gonsalves noemt deze bedragen irreëel.

Volgens hem heeft DNA als volksvertegenwoordiging zich niet heeft kunnen uitspreken over de stroomverhogingen. “Als dat wel was gebeurd dan was het doorvoeren van de stroomverhogingen misschien anders verlopen”, meent hij. Nu de volksvertegenwoordiging zich wel mag uitspreken over de verhoging van het tarief voor een vuurwapenvergunning, vraagt hij de regering om de verhoogde bedragen aan te passen. Anders zal het ontwerp de goedkeuring van de Palu-fractie niet krijgen.

Ook zullen de wijzigingen van de Vuurwapenwet het mogelijk maken dat voortaan bij Staatsbesluit de genoemde bedragen mogen worden aangepast. Het wel of niet aanpassen van de bedragen zal dan geheel worden overgelaten aan de regering. In de huidige situatie heeft De Nationale Assemblee als vertegenwoordiger van het volk de mogelijkheid om als beschermer van het volk op te treden.