Regering stuurt dna het bos in

Regering stuurt dna het bos in

Bij de beantwoording van vragen heeft de regering De Nationale Assemblee (DNA) het bos in gestuurd met zeer verwarrende informatie over de financiële situatie van het land. Zo sprak de Minister van Financiën, Gilbert Hoefdraad, over de “lopende rekening van de betalingsbalans”. Dit is de balans van de totale importen en exporten van inkomens, goederen en diensten. Deze balans van onze economie zou dus een positief saldo vertonen van US$90 miljoen in het afgelopen kwartaal. Continue reading “Regering stuurt dna het bos in”

Ongezond begroten heeft het land in financiële problemen gebracht

Ongezond begroten heeft het land in financiële problemen gebracht

De manier waarop de begroting van het land wordt opgesteld brengt het land eerder in financiële problemen dan dat de begroting bijdraagt aan een effectieve besteding van de beschikbare midelen. Hoofdbestuurslid Henk Ramnandanlal van de Progressieve Agrariers en Landbouwers Unie (PALU) zegt dat de laatst ingediende begroting voor het dienstjaar 2016 realistischer is op het gebied van de in- en uitgaven van de staat. Dit is volgens hem, kennelijk te danken aan de nieuwe minister van Financien Gilmore Hoefdraad, (voormalig governor van de Centrale Bank van Suriname ). Echter moet het opstellen van realistische begrotingen niet afhankelijk zijn van een toevalige minister. Het moet gebeuren op basis van vooraf vastgestelde regels, waardoor de kans op herhaling van problemen verminderd wordt. Continue reading “Ongezond begroten heeft het land in financiële problemen gebracht”